Olika biljardspel

Det som en svensk oftast kallar biljard kallas i internationella sammanhang oftast för pool. Det finns flera varianter av pool, varav eight-ball och nine-ball är de allra vanligaste. Pool spelas på ett bord med sex hål.

Snooker och engelsk biljard spelas på större bord än pool, och reglerna skiljer sig ganska kraftigt från pool. Dessutom är terminologin en annan. En annan bordsvariant är den som används i carambole, och som saknar hål.

Till detta kommer att spelen kan varieras med olika typer av hinder som ställs upp på bordet, och att olika bollar används. Inte bara bollarnas färg och antal varierar, utan även deras storlek. Den största bollen används i rysk biljard och kaisa, och är en och en halv centimeter större i diameter än den minsta bollen, snooker-bollen. Ju större bollar, desto svårare blir det naturligtvis att lyckas med sina stötar. Även materialet i biljardkön varierar mellan olika spel. På elitnivå används lönn till pool och ask till snooker.

CaramboleÄldre man spelar carambole

Carambole spelas på ett bord utan några hål. Poängen räknas därför på ett annat sätt än den som bara spelat eight-ball och nine-ball är van vid. I de enklaste varianterna ges poäng om en spelare lyckas träffa de två andra bollarna med en enda stöt. Spelbollen ska också studsa mot tre av bordet kanter under stöten. På bordet finns i dessa varianter tre bollar: den egna spelbollen, samt motståndarens spelboll. Den ena av dessa är gul, och den andra är vit. Dessutom finns en röd, neutral boll. En korrekt stöt ger en poäng, och spelaren får dessutom fortsätta. Vanligen vinner den spelare som först når 40, eller ibland 15, poäng.

Två specialvarianter av carambole är balkline och straight rail, som spelas på bord med uppritade linjer. Dessa linjer bildar zoner, inom vilka en spelare bara kan nå ett visst antal poäng. Anledning till att dess regler införts var att carambole skulle göras till en mer omväxlande sport. En skicklig spelare kan annars hålla kvar bollarna i samma zon.