Licenser för casinospel på nätet

Något som blir allt mer populärt i spelväg är att spela casino på nätet och med tanke på att spelmonopolet är på god väg att rivas upp finns inget som tyder på att denna trend skulle komma att ändras – snarare tvärt om.

På sidan svenskacasino.se så listar man olika casinon som finns på den svenska marknaden där aktörerna bakom spelsajterna också är svenska. Idag kan man se att utbudet är något begränsat, men med tanke på att det svenska spelmonopolet är på god väg att skrotas kommer utbudet av svenska casinon troligtvis att öka. Förändringen på spelmarknaden innebär nämligen att fler aktörer än bara svenska staten kommer kunna få verka på spelmarknaden – förutsatt att de uppfyller kraven för spellicens.

Så här sammanfattar SVT spelutredningens förslag som nyligen presenterades:

  • Alla aktörer på den svenska spelmarknaden måste ha tillstånd för att få bedriva sin verksamhet, detta kommer i form av en licens.
  • Det kommer bli olagligt att verka på marknaden om man inte har licens och det ska också vara olagligt att främja olagligt spel.
  • Man kommer införa en spelskatt på 18 procent vilken tas från företagens netto efter att deras vinster betalats ut.
  • Licenserna kommer vara i sex olika typer för aktörerna på spelmarknaden
  • Vissa spel kommer fortsätta tillhöra staten

Spelregleringen idag

Hos Folkhälsomyndigheten står att läsa om den svenska spelregleringen i sin helhet, men kortfattat kan sägas att lagarna som rör spel är tre stycken: lotterilagen, kasinolagen och lagen om anordnande av visst automatspel. Men huruvida spellagarna kommer se ut som de gör idag när licenserna blir verklighet återstår förstås att se. Troligtvis kommer lagarna behöva uppdateras och formuleras om för att vara aktuella vid en omreglering av spelmarknaden. Men om denna omreglering blir precis såsom förslaget ser ut återstår också att se – än krävs godkännande från regeringen och när det väl kommer är det sagt att omregleringen kan göras verklig först i slutet av nästa år.