Artistisk biljard

De varianter av biljard som är minst kända i Sverige är troligen de som kan sorteras in under rubriken artistisk biljard. Alla dessa varianter spelas på carambole-bord, och bedöms av en jury. På detta sätt påminner artistisk biljard om bedömningssporter som simhopp och dressyr.

Inom sporten finns det 76 stycken förbestämda stötar. Varje stöt har ett poängtal, beroende på hur svår den anses vara. Lägsta poäng för en perfekt utförd stöt är fyra, och högsta poäng är elva. Totalpoängen kan därför bli som mest 500. Det nuvarande rekordet är på 427 poäng och innehas av belgaren Walter Bax. Positionerna för varje stöt är förutbestämda, och på högre nivåer tillåts inte större avvikelser från dessa än två millimeter. En spelare har tre försök på sig för att utföra varje stöt.

Spelarna i artistisk biljard har, precis som golfspelare, en uppsättning köer specialgjorda för olika typer av stötar. Till vissa av stötarna ställs hinder ut på bordet.

Artistisk pool

Även inom pool förekommer artistiskt spel som en egen variant. Denna sport är dock betydligt yngre, och också något friare. I vissa varianter utmanar två spelare varandra med stötar som de själva kommer på. Precis som i artistisk biljard har de då tre försök på sig vid varje stöt. Poäng sätts av en jury.
Det finns också en mer organiserad variant, med en repertoar av 160 stötar, indelade i åtta grupper. Vid en turnering spelas först 40 stötar, och därefter får de som spelat bäst gå vidare till en runda där de möter varandra tills bara en återstår.